Bestyrelsen i Ribe Danse- og spillemandslaug består af:
Bendix Rødgaard formand
mail: ribelaug@gmail.com
21725137
 
Susanne Overgaard Petersen kasserer
mail; susanneovergaardpetersen@gmail.com 
23951986
 
Steen Rolf Pedersen
mail: masterkrype@city.dk
23480871
 
Peder Moesgaard
mail: pcmoesgaard@gmail.com
28925942

Ole Tusborg   
Mail: tusborg@gmail.com
50914819
 
Webmaster